• National Cooperative Bank Limited - NCBL
  • Corporate office: Kupandol Lalitpur
  • Call us 00977-1-5180182
  • Find Us On

DOWNLOAD

कोअपरेटिभ लिडर्स नेशनल फोरम २०७६ मा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरणहरु डाउनलोड गर्नुहोस
कार्यक्रमको प्रतिबद्दता
सहकारीमा सम्पत्ती सुद्धिकरण- हरी नेपाल
सहकारी सञ्चालकको दायित्वः सुशासनको दृष्टिकोण- डा. टोकराज पाण्डे
भुक्तानी पुर्जा फर्छ्यौट- नबीन कुमार कार्की
सहकारीमा लघु उद्यम सहकारीमा व्यावसायिक अभ्यास - श्याम गिरी
सामाजिक सुरक्षा कोष - कपिलमणि ज्ञावली
नेपाल बहुद्देश्यीय सहकारी
बिन्धबासिनी साकोस
महरानीझोडा सहकारी
शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस
Expression of Interest (EOI) FOR Information System Audit(IS Audit) details document
Prize Form For Federation 2075/76
Prize Form For All Coop 2075/76
बैंकको आतंरिक लेखा परिक्षणको आशय पत्र माग सम्बन्धी विस्तृत विवरण
बोलपत्र फारम
प्रस्तावित स्तरीकरण कार्यक्रम प्रयोग निर्देशिका
सहकारी ऐन २०७४
सहकारी नियमावली २०७५
KYM Form
e-Banking Form
SMS Banking Form
NCBL Brochure
नमूना कार्यविधिहरु
सम्पत्ती शुद्दिकरण निवारण आन्तरिक कार्यविधि
धितो कर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist Collateral
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
लघुकर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist Microfinance Loan
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
दीगो सहकारी कर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
वचत खाता खोल्नको लागी आवश्यक कागजात
Checklist