• National Cooperative Bank Limited - NCBL
  • Corporate office: Kupandol Lalitpur
  • Call us 00977-1-5180182
  • Find Us On

DOWNLOAD

शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस
२०८० कार्तिक मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
साधारणसभामा सदस्यले प्रस्ताव राख्ने फारम
२०८० असोज मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०८० भाद्र मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०८० साउन मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०८० असार मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०८० जेठ मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०८० बैशाख मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ चैत्र मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ फागुन मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ माघ मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ पाैष मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ मंसिर मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
वार्षिक साधारणसभामा संघ/संस्थाको आधिकारीक प्रतिनिधि मनोनयन सम्बन्धी फारम (नमुना)
साधारणसभामा सदस्यले प्रस्ताव राख्ने फारम
२०७९ कार्तिक मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ असोज मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ भाद्र मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
२०७९ साउन मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
"कार्यसूचिमा सदस्य संस्थाले राख्ने प्रस्तावको फारम"
सम्मान तथा पुरस्कारको लागि सहकारी संघहरुले भर्ने आवेदन फारम क
सम्मान तथा पुरस्कारको लागि सहकारी संघहरुले भर्ने आवेदन फारम ख
TOR for Cooperative Microfinance Study
NCBL Master_M-Phil_PHD Grant's Guidelines
वार्षिक साधारणसभामा संघ/संस्थाको आधिकारीक प्रतिनिधि मनोनयन सम्बन्धी फारम (नमुना)
बोलपत्र फारम तथा सामग्रीको Specification
Prize Form For Federation 2076/77
Prize Form For All Coop 2076/77
TOR- Deputy General Manager (Deputy CEO) Notice
बोलपत्र पेश गर्ने फारम (सवारी साधन खरीद सम्बन्धी )
बैंकको आतंरिक लेखा परिक्षणको आशय पत्र माग सम्बन्धी विस्तृत विवरण
बोलपत्र फारम
प्रस्तावित स्तरीकरण कार्यक्रम प्रयोग निर्देशिका
सहकारी ऐन २०७४
सहकारी नियमावली २०७५
KYM Form
e-Banking Form
SMS Banking Form
NCBL Brochure
शीर्षक डाउनलोड गर्नुहोस
NCBL CORPORATEPAY MANUAL
नमूना कार्यविधिहरु PDF फाइल
आर्थिक प्रशासन कार्यविधि
मानव संसाधन व्यवस्थापन कार्यविधि
ऋण व्यवस्थापन कार्यविधि
बचत कार्यविधि
सदस्यता कार्यविधि
सम्पति शुद्धिकरण निवारण कार्यविधि
निर्वाचन कार्यविधि
सहकारी बजार व्यवस्थापन कार्यविधि
धितो कर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist Collateral
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
लघुकर्जाको लागी आवश्यक कागजात
Checklist Microfinance Loan
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
गरीबी निवारण कर्जा
Checklist
Sample BOD Minute
Loan Request Letter
Loan Application Form
Self Declaration
बैंकको शेयर सदस्य बन्नको लागी आवश्यक कागजात
Checklist
वचत खाता खोल्नको लागी आवश्यक कागजात
Checklist
शेयर खरिद/ खाता खोल्ने फारम
स्थानीय तहसँग सहकार्य
सबलीकरण कार्यक्रम