In Uncategorized

अब देशको कुनै पनि स्थानवाट सहकारी संघ/संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको शेयर सदस्य बन्न तथा बैंकमा वचत खाता खोल्न इन्टरनेटको माध्यमवाट सहज रुपमा सकिनेछ | 

 

 

Leave a Comment