• National Cooperative Bank Limited - NCBL
 • Corporate office: Kupandol Lalitpur
 • Call us 00977-1-5180182
 • Find Us On

Online Training

तालीम तथा तालीमका विषयबस्तु | अपडेट भएको मिति | डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Ratio Analysis in Cooperative
 • २०७७/०३ /१४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सहकरिमा तरलता व्यबस्थापन
 • २०७७/०२/२०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • कोरोना महामारिमा सहकारी, ब्यबस्थापनमा हाम्रो जिम्मेवारी
 • २०७७/०२/१८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • महामारीमा आन्तरिक व्यवस्थापन: कृष्ण कुमार श्रेष्ठ
  २०७७/०२/१८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  महामारी पश्चातको रणनीति: मदन बस्नेत
  २०७७/०२/१८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  बाह्य सम्बन्ध तथा वातावरण : बिनोद पराजुली
  २०७७/०२/१८ डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सहकारीमा सम्पत्ति शुद्दिकरण
 • २०७७/०२/८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Tax Perspective on Cooperatives Training (Zoom) for Cooperative Managers Syllabus
 • २०७७/०१/२८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • तालीममा समाबेश फाइलहरु: Chart of Account
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  तालीममा समाबेश फाइलहरु: Financial Statment_Coop
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  तालीममा समाबेश फाइलहरु: Presentation on Taxation
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
  तालीममा समाबेश फाइलहरु: TDS Rates
  २०७७/०१/२८ डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Basic Excel Training For Cooperative Managers Course Content: 1
 • २०७७/०१/१५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Basic Excel Training For Cooperative Managers Course Content: 2
 • २०७७/०१/१५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |