• National Cooperative Bank Limited - NCBL
 • Corporate office: Kupandol Lalitpur
 • Call us 00977-1-5180182
 • Find Us On

News & Notice

सूचना तथा जानकारीका शीर्षकहरु | मिति | हेर्नुहोस
 • २० औं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना
 • २०८०-०८-१९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०८०/०८/१२
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • २० औँ वार्षिक साधारण सभामा सदस्य संघ/संस्थाले राख्ने प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना
 • २०८०-०७-२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • २० औं वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना
 • २०८०-०७-१९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • शाखा खुल्ला रहने बारे सूचना
 • २०८०/०५/२७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • शाखा खुल्ला रहने बारे सूचना
 • २०८०/०५/१९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०८०/०५/१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बैंक खुल्ला रहने बारे सूचना
 • २०८०/०३/२९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • शाखा खुल्ला रहने बारे सूचना
 • २०८०/०३/१३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना
 • २०८०/०३/०८
 • डाउनलोड गर्नुहाेस |
 • शाखा खुल्ला रहने बारे सूचना
 • २०८०/०२/१४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • शाखा खुल्ला रहने बारे सूचना
 • २०८०/०१/२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०८०/०१/०८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लाभांश वितरण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
 • २०७९-०९-१८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • १९ औं बार्षिक साधारणसभामा हुने निर्वाचन सम्बन्धी थप सूचना
 • २०७९-०९-०३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Sealed (Quotation) Proposal For Renewal of MS Office 365 License
 • २०७९-०८-१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Invitation For Tender (Sealed Quotation)
 • २०७९-०८-१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • १९ औं बार्षिक साधारणसभामा हुने निर्वाचन सम्बन्धी सूचना
 • २०७९-०८-११
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • १९ औं बार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना
 • २०७९-०८-१०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Invitation For Tender (Sealed Quotation)
 • २०७९-०८-०९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Sealed (Quotation) Proposal For Renewal of MS Office 365 License
 • २०७९-०८-०९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
 • २०७९/०७/२०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Request for submission of EOI
 • २०७९/०५/१०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • २०७९ साउन मसान्तको वित्तीय विवरण (अपरिष्कृत)
 • २०७९/०५/०७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (चौथो त्रैमास आ.व. २०७८/०७९)
 • २०७९/०४/२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बाेलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
 • २०७९/०३/२२
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Re-invitation for Bids for the procurement of NAS Device
 • २०७९/०३/०६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सूची दर्ता गर्ने बारेकाे सूचना
 • २०७९/०२/०४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • SEALED PROPOSAL FOR RENEWAL OF OFFICE 365
 • २०७८/०८/०८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०८/०३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सहकारी संघ/संस्थाहरुले सम्मान/पुरस्कारको लागी भर्ने आवेदन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०७/१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • १८ औं साधारणसभा सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०७/१२
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Sealed Proposal for CBS
 • २०७८/०७/०८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०७/०८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सूचि दर्ता गर्ने बारे सूचना
 • २०७८/०५/२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Notice Inviting Expression of Interest (EOI)
 • २०७८/०५/१५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • कनिष्ठ सहायक (बैंकिंग) पदको अन्तिम छनौटको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०५/०१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • अन्तर्वार्ताको समय तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०४/३१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • प्रयोगात्मक परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०४/३१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०४/३०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • अन्तिम छनौटको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०४/२४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • प्रयोगात्मक परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०४/२४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०४/२३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Notice for Written Exam For JA Banking
 • २०७८/०४/२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Notice for Written Exam
 • २०७८/०४/१३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (चौथो त्रैमास आ.व. २०७७/०७८)
 • २०७८/०४/०९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • शोध प्रबन्ध अनुसन्धान अनुदान सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०३/०९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • NCBL समृद्धिको ब्याजदर
 • २०७८/०३/०५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०३/०५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • काठमाण्डौ उपत्यकाको शाखा कार्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०२/१४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बैंकको सेवा प्रबाह सम्बन्धि सूचना (सम्पर्क व्यक्तिहरु)
 • २०७८/०१/३०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • काठमाण्डौ उपत्यकाको शाखा कार्यालय संचालन सम्बन्धी सूचना
 • २०७८/०१/२२
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (तेस्रो त्रैमास आ.व. २०७७/०७८)
 • २०७८/०१/१४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • NOTICE REGARDING POSTPONEMENT OF WRITTEN EXAM
 • २०७८/०१/१३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Short List भएका आवेदकहरुको लागी सूचना
 • २०७७/१२/२७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/१२/४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (अपरिस्कृत दोस्रो त्रैमास आ.व. २०७७/०७८)
 • २०७७/१०/१६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा २०७७ सालमा प्रदान गरिने सहकारी पुरस्कारहरुका लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/१०/०७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०८/२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बोलपत्र आवाहन सम्बन्धमा
 • २०७७/०८/१५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • साधारणसभा सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना
 • २०७७/०८/१०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बोलपत्र आवाह्न सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०८/०३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • साधारणसभामा सदस्यले प्रस्ताव राख्ने फारम
 • २०७७/०७/२०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • साधारणसभामा सदस्य संघ/संस्थाले राख्ने प्रस्ताव सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०७/२०
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • २०७६\७७ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गर्ने सम्बन्धि फारम
 • २०७७/०७/१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • साधारणसभा सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०७/१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बोलपत्र आवाहन सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०७/०४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Vacancy Announcement
 • २०७७/०६/२१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Loan Automation Software जडान कार्यका लागी आशय पत्र आवाह्न सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०६/१८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • म्यादथप सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०५/२५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • काठमाडौँ उपत्यका भित्रका शाखा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०५/०३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०४/१२
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बोलपत्र सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०३/१६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • घरजग्गा खरीद तथा बिक्री सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०३/०८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सूचिदर्ता सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०२/२६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • रु १५०० मा बैंकको सदस्यता सम्बन्धी सूचना
 • २०७७/०२/०२
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (अपरिस्कृत तेस्रो त्रैमास आ.व. २०७६/०७७)
 • २०७७/०१/०९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |