• National Cooperative Bank Limited - NCBL
 • Corporate office: Kupandol Lalitpur
 • Call us 00977-1-5180182
 • Find Us On

News & Notice

सूचना तथा जानकारीका शीर्षकहरु | मिति | हेर्नुहोस
 • लेखा परिक्षण नभएको वित्तीय विवरण (अपरिस्कृत दोस्रो त्रैमास आ.व. २०७६/०७७)
 • २०७६/०९/२९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०९/०१
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • Expression of Interest (EOI) FOR Information System Audit (IS Audit)
 • २०७६/०८/०९
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बैंकको वार्षिक साधारणसभा हुने सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०७/२७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०७/२३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सम्मान तथा पुरस्कारको लागि फारम भर्ने सम्बन्धमा
 • २०७६/०७/१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको परीक्षा सम्बन्धी सूचना र जानकारी
 • २०७६/०७/०६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बैंकको नयाँ शेयर प्रमाणपत्र वितरण सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०७/०५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • छनौट सूचि तयार गरी जानकारी गराईएको सम्बन्धमा सूचना
 • २०७६/०६/१६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०५/२५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • बैंकको आतंरिक लेखा परिक्षणको आशय पत्र माग सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०५/२४
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • फाइल तथा आन्तरिक प्रर्तिस्पर्धाद्वारा बढुवाको लागि फारम भर्ने सूचना
 • २०७६/०५/१७
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • घर जग्गा बिक्री सम्बन्धी सूचना
 • २०७६/०३/१८
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष सम्बन्धी विज्ञप्ति
 • २०७६/०३/१३
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • सूचि दर्ता सम्बन्धमा
 • २०७६
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • १५ औं बार्षिक साधारणसभामा निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम तालिका
 • २०७५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • NCBL 15th AGM Notice
 • २०७५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |
 • COPOMIS कार्यक्रममा सहभागिताको लागी सदस्य सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सूचना
 • २०७५
 • डाउनलोड गर्नुहोस |