• National Cooperative Bank Limited - NCBL
 • Corporate office: Kupandol Lalitpur
 • Call us 00977-1-5180182
 • Find Us On

NCBL LATEST ACTIVITIES

गतिविधिहरु | मिति |थप जानकारी प्राप्त गर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस
 • १७ औं स्थापना दिबस २०७६
 • २०७६/०४/१९
 • “१७ औं स्थापना दिबस २०७६
 • सहकारी बैंकको वार्षिक समिक्षा पोखरामा शुरु
 • २०७६/०४/०९
 • “सहकारी बैंकको वार्षिक समिक्षा पोखरामा शुरु
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७६/०४/०८
 • “अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • बैक र सहकारी संघ/संस्था विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७६/०३/२६
 • “बैक र सहकारी संघ/संस्था विच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • ९७ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस”
 • २०७६/०३/२१
 • “९७ औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस”
 • बैकको दोलखा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण
 • २०७६/०३/२०
 • “बैकको दोलखा शाखा कार्यालय स्थानान्तरण
 • राष्ट्रिय सहकारी बैकको दोलखामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७६/०३/२०
 • “राष्ट्रिय सहकारी बैकको दोलखामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • निति तथा कार्यबिधि निमार्ण कार्यशाला सम्पन्न
 • २०७६/२/०६
 • “निति तथा कार्यबिधि निमार्ण कार्यशाला सम्पन्न
 • ३ दिवशिय नीति तथा कार्यबिधि निर्माण कार्यशाला सम्पन्न
 • २०७६/०२/०५
 • “३ दिवशिय नीति तथा कार्यबिधि निर्माण कार्यशाला सम्पन्न
 • गलकोटमा सहकारी बैंकको अन्तरक्रिया
 • २०७६/०२/०४
 • “गलकोटमा सहकारी बैंकको अन्तरक्रिया
 • सेवा विषयक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७६/१/३०
 • “सेवा विषयक तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी ऐन,नियमावली र सहकारी बैक सम्बन्धी क्षेत्रिय अन्तक्रिया कार्यक्रम
 • २०७६/१/३०
 • “सहकारी ऐन,नियमावली र सहकारी बैक सम्बन्धी क्षेत्रिय अन्तक्रिया कार्यक्रम
 • सहकारी ब्यवस्थापन तालिम सुरु
 • २०७६/१/३०
 • “सहकारी ब्यवस्थापन तालिम सुरु
 • सहकारी व्यवस्थापन तालीम सम्पन्न
 • २०७६/१/२९
 • “सहकारी व्यवस्थापन तालीम सम्पन्न
 • अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७६/१/२८
 • “अन्तरक्रिया तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी बैंकद्वारा तनहुका दुई सहकारी पुरस्कृत
 • २०७५/१२/१८
 • “सहकारी बैंकद्वारा तनहुका दुई सहकारी पुरस्कृत
 • समृद्धिका लागि सरकार र सहकारी संगसंगै जानुपर्छ मन्त्री अर्याल
 • २०७५/१२/१७
 • “समृद्धिका लागि सरकार र सहकारी संगसंगै जानुपर्छ मन्त्री अर्याल
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकको जिम्मेवारी बाँडफाँड
 • २०७५/१२/१६
 • “राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकको जिम्मेवारी बाँडफाँड
 • सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरुको दक्षता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२६
 • “सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरुको दक्षता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न
 • क्षमता विकास तालीम सम्पन्न
 • २०७५/११/२५
 • “क्षमता विकास तालीम सम्पन्न
 • वित्तिय साक्षरता तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२५
 • “वित्तिय साक्षरता तालिम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/२४
 • “सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • कर्जा तथा जोखिम ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२३
 • “कर्जा तथा जोखिम ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
 • सदस्यसंग सहकारी बैंक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • २०७५/११/२३
 • “सदस्यसंग सहकारी बैंक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/११/२३
 • “अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२२
 • “सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • NEADAC को कार्यकारी समितिको बैठकमा सहभागिता
 • २०७५/११/२१
 • “NEADAC को कार्यकारी समितिको बैठकमा सहभागिता
 • बैंकद्वारा बधाई तथा शुभकामना प्रदान
 • २०७५/११/२१
 • “बैंकद्वारा बधाई तथा शुभकामना प्रदान
 • अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/११/२१
 • “अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • सहकारी संघ/संस्थाहरुको बिकास र प्रबर्द्धनमा सहकारी बैंकको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • २०७५/११/१९
 • “सहकारी संघ/संस्थाहरुको बिकास र प्रबर्द्धनमा सहकारी बैंकको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • कोपोमिस तालीम सम्पन्न
 • २०७५/११/१८
 • “कोपोमिस तालीम सम्पन्न
 • सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/१८
 • “सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • २०७५/११/१७
 • “कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/१५
 • “कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिवाट बैंकको अबलोकन
 • २०७५/११/१५
 • “अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिवाट बैंकको अबलोकन
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी संघ/संस्थाहरुबिच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/१४
 • “राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी संघ/संस्थाहरुबिच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालीम
 • २०७५/११/१२
 • “सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालीम
 • सहकारी बैंक सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/१२
 • “सहकारी बैंक सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/११
 • “सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अर्ध बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
 • २०७५/११/६
 • “राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अर्ध बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
 • बैंकका शाखा प्रमुखहरुको कार्यदक्षता अभिबृद्धि तालिम
 • २०७५/११/३
 • “बैंकका शाखा प्रमुखहरुको कार्यदक्षता अभिबृद्धि तालिम
 • सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/१
 • “सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी विज्ञ प्रधानाङ्गलााई सहकारी अभियन्ता सम्मान
 • २०७५/११/१
 • “सहकारी विज्ञ प्रधानाङ्गलााई सहकारी अभियन्ता सम्मान
 • बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता
 • २०७५/१०/२९
 • “बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता
 • कृषि सहकारी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२५
 • “कृषि सहकारी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • तनहुँमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२५
 • “तनहुँमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
 • ऋण तथा जोखिम ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२५
 • “ऋण तथा जोखिम ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • पर्ल्स बिश्लेषण तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२४
 • “पर्ल्स बिश्लेषण तालिम सम्पन्न
 • सुर्खेतमा कर्जा तथा जोखीम ब्यवस्थापन तालीम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२२
 • “सुर्खेतमा कर्जा तथा जोखीम ब्यवस्थापन तालीम सम्पन्न
 • बैंकको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२२
 • “बैंकको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१८
 • “कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • तनहुँमा सहकारी शिक्षा तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१६
 • “तनहुँमा सहकारी शिक्षा तालिम सम्पन्न
 • कार्यालय व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१६
 • “कार्यालय व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • लेखा व्यबस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१४
 • लेखा व्यबस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/१०/१३
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • २०७५/१०/११
 • कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न