• National Cooperative Bank Limited - NCBL
 • Corporate office: Kupandol Lalitpur
 • Call us 00977-1-5180182
 • Find Us On

NCBL LATEST ACTIVITIES

गतिविधिहरु | मिति |थप जानकारी प्राप्त गर्न यस लिंकमा क्लिक गर्नुहोस
 • सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरुको दक्षता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२६
 • “सहकारीका बजार प्रतिनिधिहरुको दक्षता अभिबृद्धि तालिम सम्पन्न
 • क्षमता विकास तालीम सम्पन्न
 • २०७५/११/२५
 • “क्षमता विकास तालीम सम्पन्न
 • वित्तिय साक्षरता तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२५
 • “वित्तिय साक्षरता तालिम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/२४
 • “सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • कर्जा तथा जोखिम ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२३
 • “कर्जा तथा जोखिम ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
 • सदस्यसंग सहकारी बैंक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • २०७५/११/२३
 • “सदस्यसंग सहकारी बैंक विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/११/२३
 • “अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/२२
 • “सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • NEADAC को कार्यकारी समितिको बैठकमा सहभागिता
 • २०७५/११/२१
 • “NEADAC को कार्यकारी समितिको बैठकमा सहभागिता
 • बैंकद्वारा बधाई तथा शुभकामना प्रदान
 • २०७५/११/२१
 • “बैंकद्वारा बधाई तथा शुभकामना प्रदान
 • अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/११/२१
 • “अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • सहकारी संघ/संस्थाहरुको बिकास र प्रबर्द्धनमा सहकारी बैंकको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • २०७५/११/१९
 • “सहकारी संघ/संस्थाहरुको बिकास र प्रबर्द्धनमा सहकारी बैंकको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम
 • कोपोमिस तालीम सम्पन्न
 • २०७५/११/१८
 • “कोपोमिस तालीम सम्पन्न
 • सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/१८
 • “सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • २०७५/११/१७
 • “कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/१५
 • “कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिवाट बैंकको अबलोकन
 • २०७५/११/१५
 • “अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिवाट बैंकको अबलोकन
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी संघ/संस्थाहरुबिच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/१४
 • “राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सहकारी संघ/संस्थाहरुबिच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालीम
 • २०७५/११/१२
 • “सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालीम
 • सहकारी बैंक सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/१२
 • “सहकारी बैंक सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न
 • २०७५/११/११
 • “सहकारी शिक्षा तथा अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अर्ध बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
 • २०७५/११/६
 • “राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अर्ध बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
 • बैंकका शाखा प्रमुखहरुको कार्यदक्षता अभिबृद्धि तालिम
 • २०७५/११/३
 • “बैंकका शाखा प्रमुखहरुको कार्यदक्षता अभिबृद्धि तालिम
 • सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/११/१
 • “सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापनको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी विज्ञ प्रधानाङ्गलााई सहकारी अभियन्ता सम्मान
 • २०७५/११/१
 • “सहकारी विज्ञ प्रधानाङ्गलााई सहकारी अभियन्ता सम्मान
 • बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता
 • २०७५/१०/२९
 • “बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्सुरेंस कम्पनी लिमिटेड बीच सम्झौता
 • कृषि सहकारी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२५
 • “कृषि सहकारी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न
 • तनहुँमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२५
 • “तनहुँमा सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
 • ऋण तथा जोखिम ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२५
 • “ऋण तथा जोखिम ब्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • पर्ल्स बिश्लेषण तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२४
 • “पर्ल्स बिश्लेषण तालिम सम्पन्न
 • सुर्खेतमा कर्जा तथा जोखीम ब्यवस्थापन तालीम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२२
 • “सुर्खेतमा कर्जा तथा जोखीम ब्यवस्थापन तालीम सम्पन्न
 • बैंकको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/२२
 • “बैंकको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१८
 • “कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • तनहुँमा सहकारी शिक्षा तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१६
 • “तनहुँमा सहकारी शिक्षा तालिम सम्पन्न
 • कार्यालय व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१६
 • “कार्यालय व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • लेखा व्यबस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
 • २०७५/१०/१४
 • लेखा व्यबस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/१०/१३
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • २०७५/१०/११
 • कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धि तालीम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रीय सहकारीकर्मीद्वारा बैंकको अबलोकन
 • २०७५/१०/१०
 • अन्तर्राष्ट्रीय सहकारीकर्मीद्वारा बैंकको अबलोकन
 • अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/०९
 • अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/१०/०९
 • सहकारी शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०९/२७
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०९/२७
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • सहकारी बैंकको नयाँ नेतृत्वलाई मन्त्रीद्वारा वधाई ज्ञापन
 • २०७५/०९/२३
 • सहकारी बैंकको नयाँ नेतृत्वलाई मन्त्रीद्वारा वधाई ज्ञापन
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्षमा उप्रेती
 • २०७५/०९/२३
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्षमा उप्रेती
 • नव निर्वाचित सञ्चालक समितिको पदस्थापन
 • २०७५/०९/२३
 • नव निर्वाचित सञ्चालक समितिको पदस्थापन
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १५ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
 • २०७५/०९/२२
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंकको १५ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न
 • पर्ल्स अनुगमन प्रणाली तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०९/०६
 • पर्ल्स अनुगमन प्रणाली तालिम सम्पन्न
 • बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गुरागाई चयन
 • २०७५/०९/०३
 • प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गुरागाई चयन
 • पर्ल्स अनुगम तालिम तथा सहकारी नेतृत्व बिकास तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०९/०१
 • पर्ल्स अनुगम तालिम तथा सहकारी नेतृत्व बिकास तालिम सम्पन्न
 • बैंकका प्रबन्ध संचालक के.वी. उप्रेती सम्मानित
 • २०७५/०८/२८
 • बैंकका प्रबन्ध संचालक के.वी. उप्रेती सम्मानित
 • बित्तीय बिश्लेषण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०८/२७
 • बित्तीय बिश्लेषण सम्बन्धी तालिम सम्पन्न
 • थप शेयर खरीद गरेकोमा सम्मान
 • २०७५/०८/२५
 • थप शेयर खरीद गरेकोमा सम्मान
 • सहकारीमा बित्तीय बिश्लेषण तालिम शुभारम्भ
 • २०७५/०८/२५
 • सहकारीमा बित्तीय बिश्लेषण तालिम शुभारम्भ
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंक सम्मानित
 • २०७५/०८/२३
 • राष्ट्रिय सहकारी बैंक सम्मानित
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०८/२३
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • पर्ल्स अनुगमन प्रणाली तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०८/२०
 • पर्ल्स अनुगमन प्रणाली तालिम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०८/२०
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • नेपालको समृद्धिका लागि सहकारी जबरजस्त माध्यम हो : पूर्व अमेरिकी राजदूत डेलिसी
 • २०७५/०८/२०
 • नेपालको समृद्धिका लागि सहकारी जबरजस्त माध्यम
 • कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०८/२०
 • कर्जा तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • सिप विकास तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०८/२०
 • सिप विकास तालिम सम्पन्न
 • बैंकका सल्लाहकार तथा संचालकहरु बीच बैठक
 • २०७५/०८/१९
 • बैंकका सल्लाहकार तथा संचालकहरु बीच बैठक
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०८/१६
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • बैंक र सहकारी संघ/संस्थाहरुबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • २०७५/०८/१६
 • बैंक र सहकारी संघ/संस्थाहरुबिच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०८/१४
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • ऋण तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०८/१३
 • ऋण तथा जोखिम व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०८/०७
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०८/०७
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • डिलाइट साकोसलाई थप शेयर खरीद गरेकोमा सम्मान
 • २०७५/०८/०३
 • डिलाइट साकोसलाई थप शेयर खरीद गरेकोमा सम्मान
 • ३ दिने ऋण तथा जोखिम व्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०८/०१
 • ३ दिने ऋण तथा जोखिम व्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
 • प्रबन्ध संचालक के. बी. उप्रेती NEDAC को उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित
 • २०७५/०७/२९
 • प्रबन्ध संचालक के. बी. उप्रेती NEDAC को उपाध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित
 • अन्तर्राष्ट्रीय सहकारीकर्मीद्वारा बैंकको अबलोकन
 • २०७५/०७/२१
 • अन्तर्राष्ट्रीय सहकारीकर्मीद्वारा बैंकको अबलोकन
 • लक्ष्मी पुजा सम्पन्न
 • २०७५/०७/२१
 • लक्ष्मी पुजा सम्पन्न
 • शुभ दिपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम
 • २०७५/०७/२०
 • शुभ दिपावली तथा छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम
 • विभिन्न तिन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०७/२०
 • विभिन्न तिन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • २०७५/०७/२०
 • अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता
 • पर्ल्स अनुगम तालिम सम्पन्न
 • २०७५/०७/१६
 • पर्ल्स अनुगम तालिम सम्पन्न