राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड


यहाँ लगायत संस्थाका सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरू र संस्थाको कारोबारको अवस्था राम्रो छ भन्ने हामी आशा गर्दछौ | बैंकले निकट भविष्यमा संचालनमा ल्याउन लागेका नबीनतम सेवाहरु लाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईको संस्थाको तपशील जानकारी आवश्यक रहेकोले यस Online Form तयार गरेका छौ | सो फारम मार्फत तपशील जानकारी उपलव्ध गराई सहयोग दिनहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ |
  • सम्पर्क व्यक्तिको नाम:सम्पर्क व्यक्तिको मोवाइल नम्बर: 
  • सफ्टवेयरको नाम:सफ्टवेयर सेवा प्रदायक कम्पनीको नाम 
  • शेयर पुजीजगेडा कोषकुल निक्षेपकर्जा लगानीबाह्य कर्जासदस्य संख्या 
  • धन्यवाद
    जय सहकारी !
सहायता आवश्यक परेमा

फारम भर्ने सम्बन्धमा कुनै समस्या भएमा हामीलाई लेख्नुहोस, बैंक प्रतिनिधि द्वारा तपाई लाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ |