अब देशको कुनै पनि स्थानवाट सहकारी संघ/संस्थाहरुले राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको शेयर सदस्य बन्न तथा बैंकमा वचत खाता खोल्न इन्टरनेटको माध्यमवाट सहज रुपमा सकिनेछ |